Menu

Verloop van de afspraak
Het eerste consult begint met een intakegesprek om jouw hulpvraag duidelijk te krijgen.

Betaling
Je kunt direct na het consult betalen door middel van een betaalverzoek.

Vergoeding
Je ontvangt na de behandeling een factuur die je zelf kan indienen bij de verzekeraar. Indien je aanvullend verzekerd bent is de kans groot dat de behandeling in aanmerking komt voor vergoeding door de verzekeraar. Controleer dit vooraf om teleurstelling te voorkomen.

Annulering
Annulering van een afspraak is tot 24 uur voor aanvang van het consult, telefonisch, per whatsapp of per e-mail, mogelijk. Annuleer je korter van tevoren dan wordt het volledige consult in rekening gebracht. Dat geldt ook voor niet nagekomen afspraken.

Intake en je gezondheid
Bij de eerste behandeling wordt een intakegesprek gehouden om na te gaan wat jouw wensen zijn en welke behandeling het meest passend bij jouw situatie is. Is er sprake van medische klachten, ben je in behandeling bij een arts of specialist of gebruik je medicijnen die het reactievermogen beïnvloeden, geef dit dan door. Belangrijk voor vrouwen om door te geven als je zwanger bent, of in de aanlooptijd om het te worden. Je bent verantwoordelijk voor het doorgeven van belangrijke informatie over je gezondheid.

Wanneer kan er niet behandeld worden?
Er zijn redenen waarom je helemaal niet behandeld mag worden, tenzij er toestemming is van de behandelende arts en/of specialist: Koorts, griep, Covid-19, ziekten waarbij er sprake is van verhoogde stofwisseling, besmettelijke huidziekten, infectieziekten, ernstige vaatziekten, psoriasis, kanker, trombose, gebruik van antibiotica, ontstekingsremmers, extreme vermoeidheid en uitputting zijn redenen om niet te behandelen.
Er zijn redenen waarom je gedeeltelijk niet behandeld kunt worden, dwz niet op het hele lichaam: Open wonden, zwangerschap, ontstekingen en spataderen.
Raadpleeg bij twijfel altijd je arts of specialist.

Privacy
Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als jouw behandelend therapeut, een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO (Wet op de Geneeskundige Behandelings Overeenkomst). Jouw dossier bevat aantekeningen over jouw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen.
Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor jouw behandeling noodzakelijk zijn en die ik, na jouw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener, bijvoorbeeld bij de huisarts.

Ik doe er alles aan jouw privacy te waarborgen. Dit betekent ondermeer dat ik:

  • Zorgvuldig omga met jouw persoonlijke en medische gegevens
  • Ervoor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot jouw gegevens

Als jouw behandelend therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in jouw dossier. Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

De gegevens uit jouw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:

  • Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met jouw expliciete toestemming.
  • Voor het gebruik van waarneming tijdens mijn afwezigheid
  • Voor geanonimiseerd gebruik tijdens intercollegiale toetsing
  • Een klein deel van de gegevens uit jouw dossier wordt gebruikt voor de financiele administratie, zodat ik een factuur kan opstellen

Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van jouw gegevens, dan zal ik jou eerst informeren en expliciet jouw toestemming vragen.
De gegevens in het clientendossier blijven, zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist, 20 jaar bewaard.

Het volledige privacy document vind je HIER.

Klachtenregeling
Mijn intentie is om jou de best mogelijke behandeling te bieden. Desondanks kan het gebeuren dat je niet tevreden bent. Wanneer je een klacht hebt dan verneem ik dat graag. Neem telefonisch contact met me op of stuur een berichtje. We maken een afspraak om de klacht te bespreken en naar een passende oplossing te zoeken.
Leidt dit niet tot een voor jou bevredigende oplossing dan is er de mogelijkheid om een klachtenprocedure in gang te zetten.
Praktijk i sense staat geregistreerd bij de geschillencommissie van beroepsvereniging Vereniging Integrale Vitaliteit.

Meer informatie over de klachtenprocedure kun je HIER lezen

advanced-floating-content-close-btnik ben op zoek naar een collega om de praktijk te versterken. Lees hier meer